Aceton tehnički i Aceton 99 %

Post napisao dokem.

Aceton

dreamstime_s_23960778

Svojstva : bezbojna zapaljiva tekućina posebnog karakterističnog mirisa,gori modrikastim plamenom . Miješa se s vodom ,alkoholom , eterom ,kloroformom i mnogim uljima . Ne smije sadržavati više od 0,1 % aldehida , a s vodom se ne smije zamutiti . Spec.težina ( 15 °C ) 0,797; vrelište 56,5°C , talište -94,9°C; indeks loma (20°) 1,3591 .

Upotreba : za proizvodnju derivata acetona , za proizvodnju kloroforma ,farmaceutskih preparata (jodoform, sulfonal ),jonina, indiga,nigrozina, kinolina ,difenilamina nadalje u proizvodnji maziva,u,jetne svile, ljepila za kaučuk ,plastičnih masa , kao otapalo za škrobove,dekstrine,bezdimni barut (Cordit ), gumu,boje,lakove,ljepila,smole,voskove; nadalje kao sredstvo u ekstrakcijama ulja i masti , kao sredstvo za čišćenje i odmašćivanje , za sintezu anhidrida octene kiseline itd. Dolazi kao farmaceutski , kemijski čist i tehničke kvalitete .