Etil acetat

Etil acetat

Bezbojna, zapaljiva tekućina , voćnog mirisa . Otapa se u alkoholu , eteru i vodi.

Upotreba : otapalo , u prozvodnji organskih boja , parfema , aroma, lakova , plastičnih masa , farmaceutskih preparata , u organskim sintezama , u medicini .

Pakirano : bačve, IBC , cisterna