Metanol

Metanol -kemij.formula CH3OH – bistra,bezbojna,halapljiva tekućina.

Primjena:u industriji kao otapalo, kao reagens za kemikalije, za ekstrakciju, kao benzinski aditiv.

Pakiranje:autocisterne,ibc, bačve.