White spirit

White spirit – naftni derivat alifatskih i cikličkih ugljikovodika C7 do C12.

Primjena: u industriji boja i lakova, smola, sredstava za čišćenje i odmašćivanje, pranje alata,  restauriranje …

Pakiranje- bačve, ibc i autocisterne