Etil acetat

Etil acetat

Bezbojna, zapaljiva tekućina , voćnog mirisa . Otapa se u alkoholu , eteru i vodi.

Upotreba : otapalo , u prozvodnji organskih boja , parfema , aroma, lakova , plastičnih masa , farmaceutskih preparata , u organskim sintezama , u medicini .

Pakirano : bačve, IBC , cisterna

 

Natrijev hidroksid / NaOH/Caustic soda

Natrijev hidroksid– Caustic soda, kemij.formula NaOH
bijeli higroskopni listići ili granule; jetka kemikalija, razara organska tkiva, izaziva opekline na koži i očima.

Primjena:u proizvodnji detergenata, sapuna, sred.za čišćenje, papira, stakla, keramike, filmova, u metalnoj industriji.

Pakiranje:   vreće 25 i 50 kg

Metanol

Metanol -kemij.formula CH3OH – bistra,bezbojna,halapljiva tekućina.

Primjena:u industriji kao otapalo, kao reagens za kemikalije, za ekstrakciju, kao benzinski aditiv.

Pakiranje:autocisterne,ibc, bačve.

Propilen glikol / Propylenglycol

Propylenglycol /1,2propandiol/ kemijska formula CH3CHOH,CH2OH
gusta, bistra tekućina bez okusa i mirisa.

Primjena :u proizvodnji sredstava protiv smrzavanja, te maziva u strojevima za hlađenje, hidrauličnih tekućina, omekšivača, baktericida, boja, smola, masti i ulja…

Pakiranje: bačve, ibc, autocisterne.

White spirit

White spirit – naftni derivat alifatskih i cikličkih ugljikovodika C7 do C12.

Primjena: u industriji boja i lakova, smola, sredstava za čišćenje i odmašćivanje, pranje alata,  restauriranje …

Pakiranje- bačve, ibc i autocisterne

Butil acetat / Butyl acetate

Butyl acetate /n-butilacetat/ poznat kao butilni Etanoat, kemijska formula CH3COO.C4H9
bezbojna zapaljiva tekućina, voćnog mirisa.

Primjena: otapalo u indust.boja i lakova, emajla, nitroceluloze, aroma, prirodnih guma i sintetskih smola…

Pakiranje: bačve, ibc, autocisterne

Aceton tehnički i Aceton 99 %

Post napisao dokem.

Aceton

dreamstime_s_23960778

Svojstva : bezbojna zapaljiva tekućina posebnog karakterističnog mirisa,gori modrikastim plamenom . Miješa se s vodom ,alkoholom , eterom ,kloroformom i mnogim uljima . Ne smije sadržavati više od 0,1 % aldehida , a s vodom se ne smije zamutiti . Spec.težina ( 15 °C ) 0,797; vrelište 56,5°C , talište -94,9°C; indeks loma (20°) 1,3591 .

Upotreba : za proizvodnju derivata acetona , za proizvodnju kloroforma ,farmaceutskih preparata (jodoform, sulfonal ),jonina, indiga,nigrozina, kinolina ,difenilamina nadalje u proizvodnji maziva,u,jetne svile, ljepila za kaučuk ,plastičnih masa , kao otapalo za škrobove,dekstrine,bezdimni barut (Cordit ), gumu,boje,lakove,ljepila,smole,voskove; nadalje kao sredstvo u ekstrakcijama ulja i masti , kao sredstvo za čišćenje i odmašćivanje , za sintezu anhidrida octene kiseline itd. Dolazi kao farmaceutski , kemijski čist i tehničke kvalitete .